කාමර කුලියට දීමට - කොටදෙනියාව / වැලිහිඳ / දිවුලපිටිය (Rooms for Rent - Kotadeniyawa)

Published by Didula Jayasekara 18 Jun 10:25 am Divulapitiya, Gampaha

Rs 5,000

නවාතැන් සදහා කාමර පහසුකම් ඇත .
**RD බෝඩිම් රූම්ස්**
HKDA Wikramasinghe, Walihinda, Kotadeniyawa 11232

Google Map
https://g.page/rdbh_giriulla?share

බැදපු කපල් සදහා ද සුදුසුයි.
පනිය ජල ප්‍රශ්න නැත.

LAKNARA HOTEL ය අසල.

අලුතින් සාදා නිම කළ ගොඩනැගිල
ඉතා වැදගත් සහ සුහදශිලී අවට පරිසරය
ඉතා පිරිසිදු ලෙස භාවිතා කරන සහ නඩත්තු වන වැසිකිළි සහ නාන, සෝදන පහසුකම් ඇත.

**පළමු මස කුලී මුදල සහ තවත් මාස දෙකක මුදලක් අත්තිකාරම් ලෙස ගෙවිය යුතුය. එම අත්තිකාරම් මුදල ඔබ ඉවත්ව යන විට නවත ලබාදේ

Attached bathroom facility නොමැත

Rooms & Annexes
Beds: 4
Baths: 3
Property type: Portion
Features (optional): Private entrance, Lower
Address: HKDA Wikramasinghe, Walihinda, Kotadeniyawa
For Rent
Gampaha, Divulapitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now