කඩවතින් පච්,10 කොටස් දෙකක්

Published by N.D UDARA HARSHANA JAYASINGHE 17 May 11:08 am Kadawatha, Gampaha

Rs 410,000

කඩවත ගණේමුල්ල පාරේ එක්සත් මාවතේ සිට 700ම්ටර් ඉඩමට.
✅ ඉඩම පිටුපසින් නුවර පාරට 1.5km.(සෙරම් මාවත හරහා බන්ඩාරවත්ත පාරට haiwey entrance eka කිට්ටුවට )
✅ පර්චස් 10 කොටස් දෙකකි.
✅ ඉඩමට ඇඇතුළුවන පාර අඩි 15ක්.
✅ තැනිතලා ඉඩමකි.
✅ මුළු ඉඩම හා පර්චස් 10 කොටස් දෙක අනුමත කෙරුණු ඉඩමක්.
✅ පර්චස් 20 එක් අයකු ගන්නෙ නම්, පර්චස් 2.5 ක වසියක්.
✅ පර්චස් 20 ගන්නෙ නම් මිලේහි සුලු වෙනසක් කරගත හැක.
✅ ප්‍රකාශන ඔප්පුවක් හරහා මා හට මාගේ මව විසින් තෑගි වශයෙන් ලැබූ ඉඩමක්.(2018 ප්‍රකාශන ඔප්පුව)
✅ඉතා ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ.☎️ 0776203308 , 0759773779.

Land
Land type: Residential
Land Size: 20 perches
Address: 548 eksathmawatha kadawatha
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now