அமெரிக்காவிற்கான 5வருட வீசா

Published by Lead International Visa Consultants 03 Mar 10:41 am Batticaloa, Batticaloa

Rs 60,000

அமெரிக்காவிற்கான 5வருட MULTIPLE STUDENT வீசாவை பெற உங்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம்

நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த பாடத்தை தெரிவு செய்யுங்கள்
* உங்களுக்கான வீசா செயல் முறைகளில் உங்களோடு ஆலோசித்து படிவங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டுடன்
முழுமையான செயல் முறைகளுடன் உங்களுக்கு உதவுவோம்.

* 1-20 வரையிலான அங்கிகாரம் பெற்ற பல்கலைக்கழகங்கள்
கிடைக்கும்
* உங்களது நேர்முக பரீட்சைக்கு முன்கூட்டியே பதிவு செய்ய முடியும்
* உங்களது Cover letter ஐ தயார் செய்ய முடியும்
* எல்லா விண்ணப்ப படிவங்களையும் பூர்த்திசெய்துகொள்ள
முடியும்
* உங்கள் ஆவணங்கள் அனைத்தையும் Embassy ஏற்றவாறு ஒழுங்கு படுத்தி கொள்ள முடியும்
* உங்களை நேர் முகப்பரீட்சைக்கு தயார்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
* I-20 ஐ 7 - 10 நாட்களுக்குள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
* வேலை வாய்ப்புடன் அமெரிக்காவில் உங்கள் படிப்பை மேம்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
* வீசாவிற்குப்பின்னரான கல்விக்கட்டணம்.
* குறைந்த IELTS.
* வாங்கிநிலுவை சலுகைகள்.
* வாரத்திற்கு 20 மணி நேர வேலை.
* தங்குமிடம் மற்றும் விமான நிலையம் வரை அழைத்துச்செல்லும் ஏற்பாடு.

ஏன் எங்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் உயர் கல்விக்கான சரியான பாதையை தெரிவு செய்ய எங்கள் ஆலோசகர்கள் உங்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளார்கள்.

நாங்கள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை கண்டுபிடித்து அதை நிறைவு செய்து தருவோம்.

மாணவர்களுக்கான சிறந்த பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளை தெரிவு செய்து கொடுப்போம்.

மாணவர்கள் வீசாவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஆவணங்கள் பற்றி உதவி செய்வதுடன் வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் scholarships க்கு விண்ணப்பம் செய்ய அவர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் அதற்கான வழிகளை திறந்து கொடுப்போம்.

நன்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்ட மற்றும் நட்புறவான ஆலோசகர்கள்.

அத்துடன் விமான போக்குவரத்துக்கான வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படும்.

மற்றும் நிதி ஆதரவு வசதிகளையும் டிக்கெட் வசதிகளையும் செய்து தருவோம்.

நாங்கள் உங்களுக்கு தரமானதும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததுமான சேவைகளை வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்.

மேலதிக விவரங்களுக்கு Lead International Visa Consultants (Pvt) Ltd. தலைமை அலுவலகத்தை அல்லது மட்டக்களப்பு கிளையை நாடலாம்
அல்லது

எங்களது face book page மற்றும் website ஐ நாடவும்
https://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultants/ - English
hhttps://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultantsBatticaloa/ -Tamil
www.leadintlk.com

Other Services
Service type: Visa Consultants
For Sell
Batticaloa, Batticaloa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now