ඇල්පිටිය ඌරගහ පාරෙ හිපන්වත්ත මංසන්ධියෙ සිට මීටර් 75 දුරින් මෙම ඉඩම් පිහිටා ඇත

Published by Samantha 28 Dec 12:09 pm Elpitiya, Galle

Rs 145,000

https://www.google.lk/maps/@6.3365585,80.1239068,3a,72.6y,129.69h,82.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1snzg9iyIAt8mvUdySq3O3cg!2e0!7i16384!8i8192

Land
Land type: Other
Land Size: 25 perches
Address: Hipanwatta, Elpitiya
For Sell
Galle, Elpitiya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now