උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන් අවශ්‍යකර තිබේ

Published by Dasun S.Gunawardhane 26 Apr 08:58 am Negombo, Gampaha

Negotiable

මීගමුව ප්‍රදේශයේ නව උපකාරක පන්ති ආයතනයකට උසස්පෙළ සහ සාමාන්‍යපෙළ ගුරුවරුන් අවශ්‍ය ව ඇත

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
070 572 6607
077 577 5256

Jobs in Sri Lanka
Gampaha, Negombo
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now