අලෙවි හා සන්නාම ප්‍රවර්ධක - මතුගම

Published by OSLK (pvt) Ltd 17 Dec 16:09 pm Matugama, Kalutara

Rs 20,000

අප ආයතනය විසින් දිවයින පුරා සිටින දක්ෂ හා ක්‍රියාශීලී නවක සේවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ. ඉන් පුරප්පාඩු 20ක් සදහා මතුගම ප්‍රදේශයෙන් සේවකයින් අවශ්‍ය වේ.

ඔබ දැනට සේවයේ නියුක්ත වුවත් නැති වූවත් පහත කොන්දේසි සමඟ එකඟ නම් වහාම අයදුම් කරන්න.

- නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ හැකියාව
- නම්‍යශීලී වැඩ කරන පැය ගණන
- දිනකට වැඩ කරන පැය ගණන ඔබටම තීරණය කල හැක
- ඔබ කැමති ආකාරයකට වැඩ කළමණාකරනය කර ගැනීමේ හැකියාව
- පූර්ණ පුහුණුව හා නියාමනය

- විකුණුම් මත 20%-30% අතර ලාභයක්
- පිළිගැනීමේ වැඩසටහන හා ත්‍යාග
- ක්‍රියාකාරීත්වය මත දීමනා
- අමතර විශේෂ වට්ටම්

- සීමාරහිත කොමිස් මුදලක් ඉපැයීමේ හැකියාව
- ඔබගේ කැපවීම මත වෘත්තියේ උසස් වීම් (කළමණාකරන, අධ්‍යක්‍ෂක තනතුරු)
- රුපියල් ලක්ෂයේ සිට විශේෂ මුදල් ත්‍යාග ලබා ගැනීමේ හැකියාව
- සුපිරි හෝටල්වල පැවැත්වෙන විශේෂ උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා හා විදෙස් සංචාර සඳහා අවස්ථාව
- අනුග්‍රාහක දීමනා

ඉහත සඳහන් සියලු වරප්‍රසාද සඳහා පහත සුදුසුකම් සපුරන්නේ නම් අදම අයදුම් කරන්න.

අයදුම්කරු,
- අවම වශයෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් විය යුතුය (වැඩිම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මත සේවකයින් තෝරා ගනු ලැබේ)
- අවු. 18-50ත් අතර විය යුතුයි (කාන්තාවන්ට වඩාත් සුදුසුයි)
- ව්‍යාපාර කළමණාකාරයට හා නිවැරදි තීරණ ගැනීමේ හැකියාවැති ක්‍රියාශීලී අයෙකු විය යුතුයි
- ප්‍රවර්ධක සැලසුම් නිර්මාණයට හැකියාව තිබිය යුතුයි
- පහසුවෙන්, වේගවත්ව යමක් ඉගෙනීමේ හැකියාව ඇති සමාජශීලී පුද්ගලයෙකු විය යුතුයි
- හොඳ සන්නිවේදන කුසලතා තිබිය යුතුයි
- සමාජ මාධ්‍යජාල හැසිරවීමේ හැකියාව
- අවම වශයෙන් ස්ථායී අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් තිබිය යුතුයි
- කැපවීම හා උනන්දුව තිබිය යුතුයි
- ඉංග්‍රීසි හා පරිඝනක සාක්ෂරතාවය සහ විකුණුම්/ සෞඛ්‍ය/ රූපලාවාණ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රයක පලපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි.

* ඔබගේ උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනකට රු. 1000 - 5000ත් අතර මුදලක් ඉපැයීමට හැක.
* රු. 20,000 - 100,000ත් අතර මාසික ආදායමක්

අයදුම්පත : https://tinyurl.com/y5e2l5fq

නිවසේ සිට නිකරුණේ කාලය ගත නොකර අදම අප හා එක්වන්න. දැනට රැකියාවක නිරතවන්නන්ද අර්ධකාලීන සේවකයින් ලෙස බඳවා ගනු ලැබේ.

Jobs in Sri Lanka
Kalutara, Matugama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now