පිලියන්දල ප්‍රදේශයේ කුඩා කාමර දෙකක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ

Published by Renuka Piyumal 25 May 17:27 pm Piliyandala, Colombo

Rs 2,500,000

piliyandala land for sale with 2 rooms

price can negotable

25 00000

reason , money requirement for Abroad 

Land
Land type: Other
Land Size: 1.10 perches
Address: 46/B jayamawatha hedigama piliyandala
For Rent
Colombo, Piliyandala
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now