මාතලේ නගරයට ආසන්නයෙන් අගනා නිවසක්

Published by Chamath 15 Jan 13:39 pm Matale, Matale

Rs 7,000,000

මෙම නිවස මාතලේ නගරයට 1Km ආසන්නයෙන් ඇති අතර මෙම නිවසේ වටිනාකම ලක්ශ 70කි.... ඔබ මෙය මිලදී ගැනීමට කැමතියි නම් මෙම අංකයට වට්ස් ඇප් එකෙන් පනිවිඩයක් එවන්න.... 0750546936 ඔබ වට්ස් ඇප් පනිවිඩයක් එව්වොත් මට තවත් මෙම නිවසේ පොටෝ ලබා දීමට හැකිය....

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 11.5 perches
House size: 1,081 sqft
For Rent
Matale, Matale
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now