ஆஸ்திரேலியாவில் படித்து குடியேற

Published by Lead International Visa Consultants 03 Mar 10:43 am Batticaloa, Batticaloa

Rs 60,000

தற்போதுவளர்ந்து வரும் காலகட்டங்களில் அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து நாட்டை விட ஆஸ்திரேலியா நாடானது சர்வதேச மாணவர்களுக்கான ஆங்கிலமொழி நாடுகளில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
• பலசர்வதேச மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு ஆஸ்திரேலியாவையே தெரிவு செய்கின்றார்கள் ஏனென்றால்
தரமான கல்வித்திட்டம், பல்வகையான கலாச்சார முறைமை மற்றும் நட்புறவான நாடு என்பதால்.
• வெளிநாட்டில்படிப்பது என்பது தன் சொந்த நாட்டை விட மற்றொரு நாட்டில் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்பை
ஏற்படுத்திக் கொள்வதாகும். இதில் primary, secondary மற்றும் post-secondary மாணவர்கள் என்பன
உள்ளடங்குவார்கள். வெளிநாட்டில் படிப்பதானது மாணவர்களுக்கான மிகவும் பயனுள்ள அனுபவமாக
இருப்பதுடன் அங்கு படிப்பதன் மூலம் வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் மற்றும் மனதை ஈர்க்கும் பல புதிய
விடயங்களைமாணவர்கள் எடுத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக காணப்படுகின்றது.

ஆஸ்திரேலியாவில்கல்வி கற்பதன் நன்மைகள் :
• சர்வதேசமாணவர்களுக்கான கல்விச் சட்டம் 2000 ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மற்றும் சர்வதேச
மாணவர்களின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் இத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• ஆஸ்திரேலியாவில்உலகின் எல்லா வகையான மாணவர்களையும் வரவேற்பதுடன் மாணவர்களது அனைத்து
விதமான தேவைகளுக்கேற்ப வாழ்க்கை வசதிகளையும் வழங்குகின்றது.
• நீங்கள்படிக்கும் போது நீங்கள் தங்கியிருக்கும் காலத்திற்கேற்ப மற்றும் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப நீங்கள்
குறுகிய கால விடுதியை தெரிவு செய்யலாம், வாடகை முறையில் எடுத்துக் கொள்ளலாம், பல்கலைக்கழக
விடுதியை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது வீட்டிலும் தங்கலாம்.
• உங்கள்தகுதிக்கேற்ப Scholarships வசதிகள்இருக்கும்.

ஏன் எங்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?
1. உங்கள்உயர் கல்விக்கான சரியான பாதையை தெரிவு செய்ய எங்கள் ஆலோசகர்கள் உங்களுக்கு உதவ
தயாராக உள்ளார்கள்.
2. நாங்கள்உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை கண்டுபிடித்து அதை நிறைவு செய்து தருவோம்.
3. மாணவர்களுக்கானசிறந்த பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளை தெரிவு செய்து கொடுப்போம்.
4. மாணவர்கள்வீசாவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஆவணங்கள் பற்றி உதவி செய்வதுடன் வழிகாட்டல்களும்
வழங்கப்படும்.
5. மாணவர்கள்scholarships க்கு விண்ணப்பம் செய்ய அவர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் அதற்கான வழிகளை திறந்து
கொடுப்போம்.
6. நன்குபயிற்சியளிக்கப்பட்ட மற்றும் நட்புறவான ஆலோசகர்கள்.
7. அத்துடன்விமான போக்குவரத்துக்கான வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படும்.
8. மற்றும்நிதி ஆதரவு வசதிகளையும் டிக்கெட் வசதிகளையும் செய்து தருவோம்.
9. நாங்கள்உங்களுக்கு தரமானதும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததுமான சேவைகளை வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்.

மேலதிகவிவரங்களுக்கு Lead International Visa Consultants (Pvt) Ltd. தலைமைஅலுவலகத்தை அல்லது மட்டக்களப்பு கிளையை நாடலாம்
அல்லது
எங்களதுface book page மற்றும்website ஐ நாடவும்
https://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultants/ -English
hhttps://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultantsBatticaloa/-Tamil
www.leadintlk.com

Other Services
Service type: Visa Consultants
For Sell
Batticaloa, Batticaloa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now