கனடாவில் உயர் கல்வியை கற்க

Published by Lead International Visa Consultants 03 Mar 10:53 am Batticaloa, Batticaloa

Rs 60,000

நீங்கள் கனடாவில்படிக்கவும் அங்கு குடியேறவும் விரும்புகிறீர்களா?
கனடாவில்உயர் கல்வியை கற்க விரும்பும் பல மாணவர்கள், கனடா வீசாவை பெற சில காரணங்கள் அதற்குஆதரிக்கவில்லை. உலகின் சிறந்த கல்வி மையமாக கனடா காணப்படுகின்றது. உங்களது எதிர்காலத்தின்சிறந்த பாதையை தெரிவு செய்வது உங்களது கையில். அதற்கான ஓர் சிறந்த வாய்ப்பை நாங்கள்வழங்குகின்றோம்.

APPLY TO May 2021 INTAKE

கனடாவில்IRCC பட்டியலிடப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் செய்கிறோம்
• G.C.EA/ L முடித்திருந்தால் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
• குறைந்தசெலவு.
• கட்டணங்களைதவணை முறையில் செலுத்த முடியும்.
• நிதி ஆதரவாளர்வசதிகள்.
• வயதெல்லைஉங்களது தகுதி அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்
• நம்பகமானபல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்.
• வீசா பிற்காலகொடுப்பனவுகள்.
• அங்கீகரிக்கப்பட்டநிபுணர்கள்.

Information technology, management, accounting, personal support worker, computer science போன்றபலவற்றை கற்க முடியும். உங்கள் எதிர்கால திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து. அதற்குரிய வீசாவைபெற்று கனடாவில் உங்கள் வாழ்வை வாழுங்கள்.

வீசா ஆவணங்கள்,தொழில்முறை வீசா பயிற்சி மற்றும் சரியான பாதையை தெரிவு செய்ய சிறந்த வழிகாட்டலை வழங்குவோம்.
ஏன் எங்களைதெரிவு செய்ய வேண்டும்?
1. உங்கள் உயர்கல்விக்கான சரியான பாதையை தெரிவு செய்ய எங்கள் ஆலோசகர்கள் உங்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளார்கள்.
2. நாங்கள் உங்கள்எதிர்பார்ப்புகளை கண்டுபிடித்து அதை நிறைவு செய்து தருவோம்.
3. மாணவர்களுக்கானசிறந்த பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளை தெரிவு செய்து கொடுப்போம்.
4. மாணவர்கள்வீசாவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஆவணங்கள் பற்றி உதவி செய்வதுடன் வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படும்.
5. மாணவர்கள்scholarships க்கு விண்ணப்பம் செய்ய அவர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் அதற்கான வழிகளை திறந்துகொடுப்போம்.
6. நன்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டமற்றும் நட்புறவான ஆலோசகர்கள்.
7. அத்துடன்விமான போக்குவரத்துக்கான வழிகாட்டல்களும் வழங்கப்படும்.
8. மற்றும் நிதிஆதரவு வசதிகளையும் டிக்கெட் வசதிகளையும் செய்து தருவோம்.
9. நாங்கள் உங்களுக்குதரமானதும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததுமான சேவைகளை வழங்கக் காத்திருக்கிறோம்.
மேலதிக விவரங்களுக்குLead International Visa Consultants (Pvt) Ltd. தலைமை அலுவலகத்தை அல்லது மட்டக்களப்புகிளையை நாடலாம் அல்லது
எங்களதுface book page மற்றும் website ஐ நாடவும்
https://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultants/- English
hhttps://www.facebook.com/LeadInternationalVisaConsultantsBatticaloa/-Tamil
www.leadintlk.com

Other Services
Service type: Visa Consultants
For Sell
Batticaloa, Batticaloa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now