නිවසක් විකිණීමට

Published by Sahan 16 May 17:41 pm Homagama, Colombo

Negotiable

හයිලෙවල් පාර මීගොඩ අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කඩිනමින් විකිණීමට ඇත.
•පර්චස් 7
•කාමර 3
•බාත් රූම් 2
•ලිං හා නල ජලය

මිල ගණන් සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

Houses
Beds: 3
Baths: 2
Land Size: 7 perches
Address: හයිලෙවල් පාර මීගොඩ
For Sell
Colombo, Homagama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now