මහල් නිවාස විකිණීම

Published by Anusha 17 Aug 14:43 pm Moratuwa, Colombo

Rs 3,200,000

මහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත.1proof
සයුර පුර මහල් නිවාස සංකිර්නය
⭕ කාමර දෙකයි
සාලය
කුස්සිය
නානකාමරය
බැල්කේනිය

Rs.32,00000 total (nego)
📞0762760324

⭕ අඟුලාන දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 30

⭕ ලුනාව, මොරටුව, ගල්කිස්ස, රත්මලාන දුම්රිය ස්ථානය සහ දෙහිවලට වෙත පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැක.

⭕ ලුනාව ශික්ෂණ රෝහල සහ ආයුර්වේද රෝහල ,අඟුලාන පොලිස් ස්ථානය,තැපැල් කාර්යාලය අවට පිහිටා ඇත.

⭕ ළඟම තිබෙන රජයේ පාසලට මීටර් 50ක් ( පොදු ජය විද්‍යාලය) 30 m විනාඩි 10 ක දුර ශාන්ත සෙබස්තියන් මහා විද්‍යාලය, මොරටුව වේල්ස් කුමර/කුමරි විද්‍යාලය, මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලය, මොරටු මහා විද්‍යාලය, විරපුරන්අප්පු විද්‍යාලය.

⭕ 500m විනාඩි පහක දුර රත්මලාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට.

⭕ සිල්ලර බඩු/තොග වෙළඳ සැල්, සැලෝන්, මස්/මාළු වෙළඳසැල්,පන්සල්,පල්ලි, ඩිස්පෙන්සරි සහිත ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇත.
ගනන් කතා කර ගත හැක...

Garden
Condition: Used
For Sell
Colombo, Moratuwa
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now