පේරාදෙණියේ අගනා ඉඩමක් අඩු මිලකට විකිණීමට.

Published by Sunanda Jayasundara 16 May 21:21 pm Peradeniya, Kandy

Rs 3,000,000

නළ ජලය සහ විදුලිය සහිත පර්චස් 18ක ඉඩමකි.අඩි 10යෙ පාර සහිතයි.පේරාදෙනිය රෝහලට කිලෝමීටර එක හමාරක දුරකින් පිහිටා ඇති අතර පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ජිනේරු පීඨයට මීටර 800ක දුරකි.
පොල් ගස් 2ක්,කොස්,දූරියන්,පුවක්,අලිපේර,ගොරක ආදී වටිනා ශාක වලින් සමන්විතයි.
නිවසක් සැදීමට අත්තිවාරමද දමා ඇත.

Land
Land type: Other
Land Size: 18 perches
Address: 256/B,Yalegoda,Handessa
For Sell
Kandy, Peradeniya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now