නිවසක් විකිණීමට

Published by කරුණාරත්න 17 May 07:35 am Dambulla, Matale

Rs 18,500,000

පර්චස් 15ක ඉඩම සහ නිවස විකිනිමට

.කාමර 03,සාලය,කෑම කාමරය,මුලුතැන්ගෙය,නාන කාමරය,වාහන නැවතීමේ පහසුකම,වට තාප්පය සමග ගේට්ටු

.සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි

.පොලීසිය,රෝහල,විශේෂ ආර්තික මදයස්තානය,රජයේ බැංකු,මහා විදුහල,දඹුල්ල පංසල,විදුලි බල මංඩලය ඇතුළු සියලුම ස්ථාන වලට පයින් යා හැකි දුර

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 15 perches
Address: කාර්මික විදුහල අසල , දඹුල්ල
For Sell
Matale, Dambulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now