සෙල්ල කතරගම සංචාරක ව්‍යාපාරයට ඉඩමක්

Published by Amila Shirantha 29 Dec 16:09 pm Kataragama, Moneragala

Rs 3,000,000

යාල වනෝද්‍යානයට මායිම්ව, නිසංසල පරිසරයක පිහිටි වසර පුරාම ජලය ගලා යන ඇල මාර්ගයට මුහුනලා සංචාරක ව්‍යාපාරයට සුදුසු ඉඩම කඩිනමින් විකිණීමට... කිරිවෙහෙල පුදබිමට විනාඩි 10ක දුරින්... වන සතුන් නැරබීමට සුදුසු අගනා ප්‍රදේශයකි

Land
Land type: Commercial
Land Size: 40 perches
Address: Sella Kataragama
For Sell
Moneragala, Kataragama
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now