ඔබේ ව්‍යාපාරයටත් වෙබ් අඩවියක් | Web Design Services

Published by Gossip Lanka Digital 12 Jun 14:33 pm Battaramulla, Colombo

Negotiable

විශ්වාසවන්ත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟින් ඔබේ ව්‍යාපාරය තව තවත් දියුණු කර ගන්න. ඔබටම අනන්‍යවූ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගන්න. අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු.

🏢 ඔබ අප ආයතනය තෝරාගත යුත්තේ ඇයි? 💯

✅ වසර 06කට වැඩි විශ්වසනීය සේවය
✅ නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි සඳහා පුර්ණ වගකීම
✅ සියලුම නිර්මාණ සඳහා නවීනතම තාක්ෂණය යොදා ගැනීම
✅ ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම මඟ පෙන්වීම නොමිලේ..
✅ වෙබ් අඩවිය ඔබටම පාලනය කරගැනීම සදහා පද්ධතියක් ලබාදීම

Gossip Lanka Digital ආයතනය මගින් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබට නොමිලේ ලැබෙන සේවාවන් මෙන්න..

01.පළමු වසර තුල වෙබ් නාමය (Domain) නොමිලේ - .lk (cat2) / .com
02. පළමු වසර තුල වෙබ් හොස්ටින් නොමිලේ
03. මුලික SEO සැකසුම් සැකසීම නොමිලේ
04. SSL පහසුකම නොමිලේ
05. විද්‍යුත් ලිපින නොමිලේ


අපගේ අනෙකුත් වෙබ් අඩවි නිර්මාණ. දැන්ම කතා කරන්න අපිට.

- eCommerce Web Design
- Classified Web Design
- Hotel / Restaurant / Villa Web Design
- Company Web Design
- Travel & Tourism Web Design
- Taxi / Cab Service Web Design

- අන්තර්ජාල භාණ්ඩ විනිමේ වෙබ් අඩවි
- දැන්වීම් පලකිරීමේ වෙබ් අඩවි
- හෝටල / විලා සඳහා වෙබ් අඩවි
- ව්‍යාපාර සඳහා වෙබ් අඩවි
- ටැක්සි සේවාවන් සඳහා වෙබ් අඩවි

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරය වෙබ් අඩවි සදහා අමතන්න.

👨‍💼 ඔබගේ වෙබ් අඩවිය වෘත්තීයමය නිමාවකින් නිර්මාණය කරගැනීමට අප ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු. එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ වෙබ් අඩවියක් වගකීමක් සහිතව නිර්මාණය කිරීමට අප ආයතනයේ දක්ෂ වෙබ් නිර්මාණ ශිල්පින් සැදී පැහැදී සිටින බව සතුටින් දන්වමු.

Other Business Services
Service type: Software / Website development
For Sell
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now