ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන පාරට150m සෙවනගල

Published by Gothamathilaka 10 Nov 14:30 pm Thanamalwila, Moneragala

Rs 110,000

ඇඹිලිපිටිය-කිරිබ්බන්ආර-තනමල්විල (දංඩුම හංදිය ) ප්‍රධාන පාරට150m යි. රෝහල, ද්විතීයික පාසල, පොලීසිය, තැපැල් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඇතුලු තොග, සිල්ලර කඩ ආදී සියලු පහසුකම් අතේ දුරින් (700) අතුරු මාර්ගයද කාර්පට් කර තිබේ. තේක්ක,කොස් සහිත නිස්කලංක පරිසයක් අදම අමතන්න

Land
Land type: Residential
Land Size: 20 perches
Address: දංඩුම හංදියේ
For Sell
Moneragala, Thanamalwila
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now