ලක්ෂ 75 කට කොළබින්ම නිවසක්

Published by Laksiri Sevana Flat 08 Oct 13:51 pm Colombo 10, Colombo

Rs 7,500,000

කොළබින්ම පදිංචියට නිවසක් සොයන ඔබට
මෙන්න කොළබ පන්චිකාවත්ත පාරේ ලක්සිරි සෙවන මහල් නිවාස සංකිර්ණයේන් නිවසක්
මෙම නිවසේ කාමර 02 / නාන කාමර 01 / සාලය / මුලුතැන්ගෙයක් හා බැල්කනියක් තියෙනවා
නිවස වර්ල අඩි 450 පමන විශාලයි
සියලුම පහසුකමි සහිතයි
බොරැල්ලට කිලෝ මිටර් 01
මහ රෝහලට කිලෝ මිටර් 02
මිල - ලක්ෂ 75
විමසිමි - 0774443290

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: perches
House size: 450 sqft
Address: Laksiri Sevana Flat
For Sell
Colombo, Colombo 10
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now