කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා

Published by Kithlanka Plc 22 Nov 11:49 am Kandy, Kandy

Rs 53,000

රෙදිපිළි , පළතුරු , බිස්කට් , නූඩ්ල්ස් , රබර්පටි , ජෑම් , චොක්ලට් යන නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්හි ඇසුරුම් අංශයන් සදහා සේවක / සේවිකාවන් දැන් බදවා ගැනේ.

• වයස 18 – 45

• ගැහැණු / පිරිමි

• දිනකට 1,800/- දක්වා

• මාසිකව 50,000/- දක්වා

• ETF / EPF දීමනා

• OT දීමනා සහිතව

• ආහාර / නවාතැන් / ප්‍රවාහනය සැපයේ

• යහළුවන් / කණ්ඩායම් බදවා ගනු ලැබේ

----- පැමිණි දිනම රැකියාවට -

Jobs in Sri Lanka
Kandy, Kandy
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now