ආයුර්වේද සම්බාහන ළමුන්

Published by Kavi 02 Nov 22:20 pm Nuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 50,000

නුවරඑළියේ ඇති විදෙසිකයන්ට පමණක් වූ සම්බාහන මද්‍යස්ථානයට 18ත් 30ත් අතර පුහුණු නුපුහුණු ගැහැණු ළමුන් ඕනි. වැටුප 50000/= ඉහලට. ඕනෑම වෙලාවක විදේශිකයන් සමග එලියට යෑමට අවසර. ආහාර, නවාතැන් නොමිලේ. ආයතනය හිමි තරුණ යුවලකට. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවල් හදුනා ගත හැකි ළමුන් පමණක් whatsapp කරන්න 0764181805. ඔවුන්ම සමග එක් විය හැකි අය පමණක්, දින 20ක්‌ සේවය, උදැසන 11ත් සවස 5ත් අතර සේවය.5න් පසුව වසා ඇත, ඉකමනට අයදුම් කරන්න.

Jobs in Sri Lanka
Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now