පොල් ඉඩමක් විකිණීමට

Published by P. Samarawickrama 14 Jun 12:16 pm Middeniya, Hambantota

Rs 100,000

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය මිද්දෙණිය ප්‍රධාන බස් පාරට මායිම්ව, මීගස්ආර මංසන්ධියේ පර්චස් 120ක පොල් වගා කල ඉඩම සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් වැඩිම ඉල්ලුමට විකිණීමට

පදින්චියට සහ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට සුදුසුයි


අමතන්න 0715728076, 0766223173

Land
Land type: Agricultural, Commercial, Residential
Land Size: 120 perches
Address: මීගස්ආර මැදමුලන
For Sell
Hambantota, Middeniya
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on cityads.lk

Post your ad now