ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-0 of 2 පෙන්නුම් කරයි
Phones ,Accessories & Repair Shop for sale (Without Building) - Kelaniya

ව්‍යාපාරික දේපළ, කැලණිය

රු. 2,800,000

Toyota Supper GL 2008

වෑන්, බස් සහ ලොරි, වැලිවේරිය

රු. 8,750,000

Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම cityads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න